სერვისები

Monteno

სერვისები

მარკეტინგული სტრატეგია

შედეგი:

 • გაყიდვების, კლიენტების მომართვიანობის გაზრდა

 • იმიჯის უკეთესობისკენ შეცვლა

 • ახალი პროდუქტის/სერვისის ეფექტურად შემოტანა

 • უკვე არსებულ პროდუქტზე აქცენტის გაკეთება

 • ისეთი აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა: კამპანიები, სოციალური მედია მარკეტინგი, გრაფიკული დიზაინი, E-mail მარკეტინგი, ვებ დეველოპმენტი, SEO, ღონისძიებები და ა.შ.


პროცესი:

 • კომპანიის პროდუქტის/მომსახურებების შესწავლა

 • სხვადასხვა გარემოებების ანალიზი

 • ზოგადი სტრატეგიის განსაზღვრა

 • მარკეტინგული აქტივობების განსაზღვრა

 • სტრატეგიის განხორციელებასა და მის კონტროლი

 • შედეგების შეფასება

ვიდეო ქონთენთი

შედეგი:

 • მომხმარებლისთვის უფრო მარტივად და სწრადად აღქმადი კონტენტის შექმნა

 • კომპანიის შეტყობინებებების უფრო დამახსოვრებადი და ეფექტური მიწოდება


პროცესი:

 • დამკვეთთან შეხვედრა და ვიდეოს ტიპის/შინაარსის განსაზღვრა

 • ვოისოვერის ტექსტური ნაწილის ჩამოყალიბება

 • სცენარის დაწერასა და დამკვეთთან შეთანხმება

 • ვიდეოს გადაღება/ხატვა/სცენებზე მუშაობა

 • ხმის ჩაწერა

 • ვიდეოს წარდგენას დამკვეთთან და სურვილისამებრ, ცვლილებების შეტანა

ბრენდინგი

შედეგი:

 • ვიზუალური იდენტობის შექმნა

 • პროდუქციაზე განსხვავებული და გამორჩეული წარმოდგენის შექმნა

 • კომპანიისთვის თანამედროვე და საზოგადოებისთვის რელევანტური ბრენდი შექმნა

 • მომხმარებლებთან ახლო კავშირის დამყარება

 • პროდუქტი გამოხატავს, თუ ვინ არის მისი მფლობელი


პროცესი:

 • ახალი ბრენდის შექმნა და პოპულარიზაცია

 • არსებული ბრენდის ცნობადობის გაზრდა

 • ბრენდირების სტრატეგიის შემუშავება

 • ბრენდბუქის შექმნა

 • სახელწოდების/ლოგოს მოფიქრება

E-mail მარკეტინგი

შედეგი:

 • აუდიტორიისთვის პროდუქტის, სერვისის, სიახლისა თუ შეთავაზების გაცნობა

 • მომხმარებლების რეაქციის განსაზღვრა კონკრეტულ შეთავაზებაზე (რამდენმა ადამიანმა მიიღო, რამდენმა გახსნა, რამდენი გადავიდა ბმულზე ან არ ისურვა მისი მიღება)

 • მომხმარებლების სიების დაყოფა სხვადასხვა კატეგორიებად და შესაბამისად, სამიზნე აუდიტორიის წინასწარ განსაზღვრა


პროცესი:

 • ბაზის შერჩევას/საჭიროების შემთხვევაში შექმნა

 • გრაფიკულ დიზაინი

 • ქოფირაითი

 • კონტენტის დაგზავნის ორგანიზება

 • რეპორტინგი

Google Ads

შედეგი:

 • Google-ის საძიებო სისტემაში განთავსებული სარეკლამო ბანერებით სწორი ადამიანების მოზიდვა, რომლებიც უკვე ეძებენ კომპანიის პროდუქტს/მომსახურებას


პროცესი:

 • სტრატეგიის შემუშავება

 • Keyword ანალიზი

 • ქოფირაითი

 • რეკლამირება

 • რეპორტინგი

სოციალური მედია მარკეტინგი

შედეგი:

 • ბრენდის საკუთარი “ისტორიის” შექმნა

 • კომპანიისა და მისი საქმიანობის შესახებ ახალი ასოციაციების შექმნა

 • საზოგადოებაში ბრენდის ცნობადობის გაზრდა

 • კომპანიის „სავიზიტო ბარათის” შექმნა

 • რაც შეძლება დიდი და რელევანტური აუდიტორიის შემოკრება და მათთან მჭიდრო კომუნიკაციის დამყარება

 • პირდაპირ კომპანიის გვერდზე ონლაინ მაღაზიის გახსნა

 • გაყიდვების მაქსიმალურად გაზრდა და ბიზნესის პოპულარიზება


პროცესი:

 • სტრატეგიის შემუშავებას

 • კონცეფციის შექმნას

 • გრაფიკულ დიზაინს

 • ქოფირაითს

 • მომხმარებელთან კომუნიკაციას

 • რეკლამის წარმოებას

 • ყოველთვიურ რეპორტინგს

Online Shop

შედეგი:

 • მომხმარებელზე ადაპტირებული და მარტივად გამოსაყენებელი პლატფორმის შექმნა

 • დახვეწილი და მიმზიდველი დიზაინი, რომელიც ადამიანებს შეუქმნის კომფორტს, სახლიდან გაუსვლელად, შეიძინოს კომპანიის პროდუქცია


პროცესი:

 • კომპანიის პროდუქციის შესწავლა

 • მომხმარებელზე მორგებული სისტემის შექმნა

 • ტექნიკური და ვიზუალური მხარის გამართვა

 • განვადების სისტემის მიბმა (სურვილის შემთხვევაში

 • სერვისის მუშაობაზე დაკვირვებასა და კონტროლი

გრაფიკული დიზაინი

შედეგი:

 • კომპანიის/ბრენდის ღირებულებებისა და მიზნების ეფექტურად და მიმზიდველად შეფუთვა და საზოგადოებისთვის მიწოდება

 • უნიკალურად შექმნილი ელემენტებით ბრენდის ცნობადობის გაზრდა


პროცესი:

 • კომპანიის გაცნობა

 • ბრიფის განხილვა

 • კონკურენტი კომპანიების ვიზუალური სტილის შესწავლა

 • სტილის განსაზღვრას/არსებული ვიზუალური სტილის ანალიზი

 • კონცეფციის შემუშავება (იდეა, ფერები, სტილი, ფონტი)

 • დამტკიცებული კონცეფციის ვიზუალიზაცია

 • შესრულებული ვიზუალის განხილვა

 • საბოლოო ვარიანტის ჩაბარება დამკვეთთან

SEO/Google Ads

შედეგი:

 • ხმის მიწვდენა მომხმარებლებისთვის, რომელთაც უკვე აქვთ გამოხატული ნება და ინტერესი იმ პროდუქტის ტიპის მიმართ, რომელსაც კომპანია აწარმოებს

 • ნებისმიერი ძიების შედეგებში ვებსაიტის თავში აღმოჩენა

 • კონტენტის ეფექტურობისა და ნახვადობის გაზრდა

 • ცნობადობის გაზრდა


პროცესი:

 • ვებ გვერდის ანალიზი, რამდენად User Friendly საიტია

 • Off-Site SEO ანალიზი

 • Keyword ანალიზიი

 • კონკურენტების ანალიზი

 • Internal და External ლინკების ანალიზი

 • ტექნიკური SEO ოპტიმიზაცია

 • SEO მორგებული კონტენტის შექმნა

 • ყოველთვიური სტატისტიკა და რეპორტინგი

პორტფოლიო

Be -