სერვისები

Monteno


სერვისები

მარკეტინგული სტრატეგია

შედეგი:

პროცესი:

ვიდეო ქონთენთი

შედეგი:

პროცესი:

ბრენდინგი

შედეგი:

პროცესი:

E-mail მარკეტინგი

შედეგი:

პროცესი:

Google Ads

შედეგი:

პროცესი:

სოციალური მედია მარკეტინგი

შედეგი:

პროცესი:

Online Shop

შედეგი:

პროცესი:

გრაფიკული დიზაინი

შედეგი:

პროცესი:

SEO/Google Ads

შედეგი:

პროცესი:


პორტფოლიო

Be –